Η Ανδρέας Λούντζης και Σια ΟΕ με χρόνια εμπειρία στους κινητήρες KUBOTA
Ψυγεία νερού - λαδιού
 
IT SCAM 150/55
Τύπος Προιόντος Ψυγείο λαδιού
Μήκος 150 χιλ.
Πλάτος 55 χιλ.
Όγκος χώρου ψύξης 0,10 cm3
IT SCAM 200/55
Τύπος Προιόντος Ψυγείο λαδιού
Μήκος 200 χιλ.
Πλάτος 55 χιλ.
Όγκος χώρου ψύξης 0,13 cm3
IT SCAM 300/55
Τύπος Προιόντος Ψυγείο λαδιού
Μήκος 300 χιλ.
Πλάτος 55 χιλ.
Όγκος χώρου ψύξης 0,20 cm3
IT SCAM 200/75
Τύπος Προιόντος Ψυγείο νερού - λαδιού
Μήκος 200 χιλ.
Πλάτος 75 χιλ.
Όγκος χώρου ψύξης 0,24 cm3
IT SCAM 200/100
Τύπος Προιόντος Ψυγείο νερού - λαδιού
Μήκος 200 χιλ.
Πλάτος 100 χιλ.
Όγκος χώρου ψύξης 0,40 cm3
IT SCAM 300/100
Τύπος Προιόντος Ψυγείο νερού - λαδιού
Μήκος 300 χιλ.
Πλάτος 100 χιλ.
Όγκος χώρου ψύξης 0,60 cm3
IT SCAM 300/130
Τύπος Προιόντος Ψυγείο νερού - λαδιού
Μήκος 300 χιλ.
Πλάτος 130 χιλ.
Όγκος χώρου ψύξης 0,99 cm3
IT SCAM 400/130
Τύπος Προιόντος Ψυγείο νερού - λαδιού
Μήκος 400 χιλ.
Πλάτος 130 χιλ.
Όγκος χώρου ψύξης 1,32 cm3
IT SCAM 500/130
Τύπος Προιόντος Ψυγείο νερού - λαδιού
Μήκος 500 χιλ.
Πλάτος 130 χιλ.
Όγκος χώρου ψύξης 1,65 cm3
IT SCAM 600/130
Τύπος Προιόντος Ψυγείο νερού - λαδιού
Μήκος 600 χιλ.
Πλάτος 130 χιλ.
Όγκος χώρου ψύξης 1,98 cm3
IT SCAM 800/130
Τύπος Προιόντος Ψυγείο νερού - λαδιού
Μήκος 800 χιλ.
Πλάτος 130 χιλ.
Όγκος χώρου ψύξης 2,64 cm3

 


  Νέα >>  
 
 
Copyright (c) 2009 - Scam marine